Proffs på Betonggjutning

Behöver du hjälp med att gjuta en grund till en bostad eller industrilokal? Vi hjälper dig!

Vi på Mälardalens Betong & Entreprenad är precis som namnet antyder proffs på just betong och gjutning av grunder i synnerhet. Väljer du oss så får du ett företag som verkligen kan jobbet och ser till att grunden blir perfekt, oavsett om det handlar om ett litet garage eller en större lagerlokal.

Välkommen att höra av dig till oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med betonggjutning.

Vi ser till att grunden blir stabil

Betonggjutning måste utföras med precision för att slutresultatet ska bli riktigt bra. När vi gjuter husgrunder så ser vi alltid till att börja med en ordentlig planering för att kunna genomföra arbetet snabbt och effektivt. Det är viktigt att marken är väl förberedd, att gjutformarna och armeringen finns på plats samt att alla anslutningar för el och VVS är redo innan man sätter igång med själva gjutningen.

För att en betonggrund ska bli riktigt bra är det nämligen viktigt att man arbetar snabbt. Så snart betongen levereras från bilen måste den raskt spridas ut jämnt över ytan för att man ska undvika blåsor, sprickor eller sättningar i framtiden.

Vi övervakar härdningen av betongen så att den inte “brinner” för snabbt och kontrollerar alltid arbetet efteråt för att vara säkra på att slutresultatet är perfekt.

Effektiva metoder inom betonggjutning

Vi arbetar med modern utrustning och effektiva metoder när vi gjuter betong för att kunna försäkra oss om att resultatet blir perfekt. Vår personal har lång erfarenhet av denna typ av arbete då vi dagligen arbetar med att just gjuta grunder. Vi vet vilka problem man kan stöta på och hur man förebygger dem.

Välkommen till oss på Mälardalens Betong & Entreprenad när du önskar en effektiv partner inom betonggjutning.